Hur kommer det sig att vissa grupper av människor presterar bättre än andra?

Ser ni på programmet ”Idol” som just nu snurrar frekvent på TV? Ibland fastnar jag framför det, framförallt när det kommer till den första uttagningsdelen.

För att citera Anders Bagge på slutaudition så sa han, som så många andra sagt före honom – teamwork makes dreamwork. I detta fall blir det så uppenbart, på scenen, där du tvingas ihop i en grupp som sedan ska prestera förstklassig sång tillsammans. Vad är det som gör att vissa stämmor gör juryn euforisk, och andra inte?

Att anställa ett helt nytt team med de perfekta lagmedlemmarna är såklart ett sätt att börja på, men ett mer realistiskt case är att man har ett befintligt lag som man vill förbättra. Vi på addPeople tror inte att det finns förlorade lag, det finns alltid mycket som kan göras. Så hur gör man då? Som vi ser det så bör man börja med vissa delar:

Ha ett tydligt gemensamt mål, på ett större bolag även en lagvision

 • Tänk på att målet ska motivera alla individer i ditt team
 • Använd ett enkelt språk
 • Hitta det mål som inspirerar till något större än bara sig själv
 • Uppföljning, visa på effekten av medarbetarnas arbete

 

Ha tydliga ansvarsområden, otydlighet skapar stress – tvinga inte medarbetarna att gissa sig fram!

 • Bryt ner visionen så varje teammedlem vet hur deras roll leder fram till målet

 

Skapa en positiv laganda

 • Se till att uppmärksamma både framgång och motgång så teamet kan få stötta och fira tillsammans (stödjande kultur)
 • Skapa situationer där teamet får möjlighet att lära känna varandra och lita på varandra

 

Lagmöte/riktlinjer

 • Ett team behöver ett bestämt sätt att arbeta tillsammans (vecko-månadsmöten osv) diskutera både de individuella samt teamets framgångar och motgångar
 • Skapa kommunikationsvägar mellan lagmötena (chatt, en-mot-en möten osv)
 • Ta fram ett levande ”teamavtal” som du uppdaterar allt eftersom teamets samarbete utvecklas (tillgänglighet, kommunikationsstil, riktlinjer och verktyg, arbetsstil mm)

 

GÖR DITT TEAMS SEGRAR MINNESVÄRDA OCH VÄRDA ATT STRÄVA EFTER

 • Utan feedback är det svårt att behålla motivationen och villigheten att förbättra sig.
 • Feedback kan levereras i många olika former – skapa en återkopplingsslinga

 

Externt stöd

 • Även de bästa lagen kan misslyckas om de saknar det nödvändiga stödet runtomkring sig (ledningsstöd, finansiering mm)

 

Något vi inte får glömma är såklart ledarskapet, men det kan du läsa mer om i vårt förra svar i ”fråga rekryteraren”. Gå till artikeln om ledarskap

Vad gjorde då Idoldeltagarna i de grupper som presterade sämre för fel? Kanske glömde de att summan är större än delarna? Att se att teamet kunde höja dig till din fulla potential, genom att täcka upp den stämma du kanske är mindre bra på?

Du misslyckas bara om du slutar försöka.

 

/ Ida Jergell, grundare & rekryterare addPeople                             

 Ida Jergell