”Hur skulle ni på addPeople beskriva en bra ledare?”

 

Svar; Jag skulle säga ”tough love” eller som Barbara Bergström, grundare av Internationella Engelska Skolan uttrycker det:

”Jag vill att våra elever utvecklas till kunniga och ansvarstagande individer som med självförtroende kan gå ut i livet”.

Alltså för oss på addPeople är ett bra ledarskap någon som lyckas skapa förtroende.

När hormonet Oxytocin frigörs i våra kroppar, även kallat kärlekshormonet, så känner vi kärlek och värme. Man skulle också kunna förklara ordet O x y t o c i n med dess bokstäver;

 

O – vation, du som ledare uppmärksammar och ger beröm.

 

– pectation, ge kontinuerlig feedback på överenskomna förväntningar och följ upp resultat.

 

Y – ield, avkastning eller utbyte. Litar du på dina medarbetares beslut och ser misstag som möjligheter att lära så ska hen se till att det genererar vinst både ekonomiskt, relationellt och individuellt.

 

T – ransfer, en ledare har inte råd att inte utnyttja alla talanger och färdigheter i sitt team. Se till att skapa ett öppet klimat där alla kan utbyta erfarenheter och på så sätt känna sig trygga och bli högpresterande tillsammans.

 

O – penness, ledaren står för transparens, delar ideér och information och viktigast av allt, värdesätter allas åsikter i teamet.

 

C – aring, att du som ledare bryr dig om ditt team på riktigt, visa omsorg och hänsyn.

 

I – nvest, investera tid i att hitta dina stjärnors styrkor och möjligheter, stöd och utbilda dem kontinuerligt utefter dessa.

 

N– atural, naturlig och äkta är det nya 2018, det bygger tillit. Var mänsklig, be om hjälp. Don´t be a superhero because  they aren´t real.

 

/ Ida Jergell, grundare & rekryterare addPeople                             

 Ida Jergell