Kan ni förklara er syn på vad Employer Branding är, och vad ni gör inom området?

Tre saker är lätt att ta till sig, därför sammanfattar jag det så här:

1. Skilj mellan employer brand och employer branding.
Man kan definiera Employer brand som det som medarbetare säger när de berättar om hur det är att arbeta på en arbetsplats för vänner och bekanta, i sitt nätverk, sociala medier osv. Det skiljer sig inte särskilt mycket från det traditionella varumärkesbyggandet, men i detta fall handlar det om organisationen som arbetsgivare. Det är medarbetarna som bidrar till hur ett arbetsgivarvarumärke påverkas och vare sig du vill eller inte så har alla bolag ett employer brand. Du som arbetsgivare skapar inte ditt arbetsgivarvarumärke, däremot kan du vara med och påverka det. Det är där Employer branding kommer in i bilden, metoden för att arbeta med sitt arbetsgivarvarumärke internt. Jobba med moderna HR -metoder, talent management, medarbetarskapet, marknadsföringen m.m. Samverka!

2. Finns det en person som representerar HR i er ledningsgrupp?
Många svarar nej på den frågan. Jag tycker inte längre att vi bör prata om HR som en funktion som stöttar affären – det är en del av affärsverksamheten. I takt med att organisationer blir mer kunskapstunga så har också medvetenheten ökat om att medarbetarna är en av de största konkurrensfördelarna. En modern HR-chef har en given plats i en ledningsgrupp. Även om svaret är nej på frågan om HR ingår i er ledningsgrupp, så märker vi hos våra kunder att det egentligen inte är HR som fått större uppmärksamhet, utan det är insikten om att det spelar roll vilka människor som jobbar inom organisationen som har spridit sig till ledning och chefer. Bra! Det viktiga är att koppla medarbetarnas drivkrafter och vad som skapar produktivitet, till ett kund- och lönsamhetsperspektiv.

3. Marknad <3 HR.
Missa inte viktiga synergieffekter mellan dessa två. Säkerställ att arbetet med arbetsgivarvarumärket är synkroniserat med övrigt varumärkesarbete. Görs inte detta kommer intrycket till omvärlden bli spretigt och otydligt.

Vi på addPeople kan hjälpa bolag med metoder för att påverka sitt employer brand, genom att vi i samband med rekrytering lyfter medarbetarna och ledarna bakom ett varumärke. Vi låter dem berätta hur det är att jobba hos ett bolag och varför de väljer att stanna. I höst lanserar vi, utöver det rörliga materialet (filmer) vi gör i samband med rekrytering, en podd tillsammans med våra kunder. Vi hjälper dem att ”vända insidan ut” och synliggöra den verklighet som du som framtida anställd skulle uppleva på arbetsplatsen.

Ida Jergell

Ida är grundare och delägare av addPeople med lång erfarenhet inom rekrytering.