addPeople HR

HR

Det är en utmaning att få en organisation att fungera som en sammanhängande enhet. Vi på addPeople har lång erfarenhet inom HR och kan bistå med stöd, kompetens och coaching i arbetsgivarfrågor, arbetsrätt, kompetensutveckling, organisationsutveckling och medarbetarutveckling. Till exempel;

  • Behov vid tillfällig förstärkning
  • Stöd vid rekrytering
  • Stöd vid svåra samtal
  • Second opinon vid egen genomförd rekrytering
  • Utbildning svåra samtal/konflikthantering
  • Onboarding
  • Exitsamtal
  • Tillfällig HR-resurs
  • Arbetsrättsliga frågor
  • Ledningsgruppsutveckling
  • Medarbetarsamtal
  • Utvecklingssamtal

  Coaching

  Som coach hjälper du andra att nå sina mål. Coaching innebär att man frigör en persons potential för att maximera individens prestation.

  Vem kan ha nytta av en coach?
  Den som verkligen vill ändra saker i sitt liv, har en genuin önskan om att växa och bli bättre. Att anlita en coach är en bra investering i dig själv och din personliga utveckling.

  Karriärcoaching

  Har du behov av att förändra och få fart på din karriär? Har du svårt att strukturera dina tankar som kommer att leda till utveckling och önskad karriär?  

  Vi kan ge stöd till de som behöver få struktur kring sina tankar och mål så att man kan se nästa steg för att kunna ta sig framåt i karriären. I denna typ av coaching får man hjälp att hitta den balans i livet som krävs för att få arbetsglädje, motivation och drivkraft. Man får hjälp med att hitta vem man är, vilka kompetenser man besitter och vart man vill i nästa steg.

  Teamcoaching

  Teamcoaching hjälper grupper att bli mer fokuserade och mer motiverade på det man verkligen ska göra. Coachen sätter upp tydliga roller, förbättrar gruppens kommunikation och ökar gruppens gemenskap.

  För ett skapa ett starkt företag behöver man ha ett starkt och engagerat team. Att man tillsammans kan må bra, ha en god kommunikation och hålla en hög effektivitet som gynnar både människorna som organisationen. Vi kan bidra till att ni kan skapa starkare relationer, få ett mer öppet klimat, arbeta målstyrt och att man delar varandras värderingar i teamet. Därefter ger vi er rätt verktyg och förutsättningar för att kunna bidra till att hålla teamkänslan levande.

  Personlig coaching

  Individuell coaching som anpassas till varje individ. Samtal utifrån där du befinner dig just nu i ditt liv och stöd för att göra egna, medvetna val. Ger dig perspektiv och stärker din självmedvetenhet. 

  • Bättre självförtroende
  • Bättre självkänsla
  • Personlig utveckling
  • Bollplank
  • Samtalsstöd

  Businesscoaching

  En businesscoach kan hjälpa ledare och chefer att förändra och lyfta både sig själva och hela verksamheten. Det kan bli din bästa investering både vad gäller karriär och affärer.

  Alla som vill utvecklas som ledare inklusive personer utan direkt chefsbefattning eller personalansvar. Du kanske vill bli bättre på att entusiasmera människor och få med dig andra?

  Livscoaching

  Behöver du hjälp med att prioritera på ett annorlunda sätt, vad som är viktigt för dig och få ett nytt perspektiv på din situation? Vill du kunna nå dina mål och växa som person? Att få koll och struktur på ”livspusslet” kan leda till att den negativa stressen minskar. Sjukskrivningar orsakade av stressrelaterade tillstånd har ökat och det innebär stora kostnader för både individen och samhället.

  addPeople Cecilia

  Något vår grymma medarbetare Cecilia Björkegren brinner för är coaching, kontakta henne för mer information!

  addPeople
  Klostergatan 33
  553 32 Jönköping

  Cancerfonden addPeople 2020

  Häng med oss!

  addPeople
  Klostergatan 33
  553 32 Jönköping