addPeople Interim

Interim Management

Vid vissa tillfällen är det avgörande att snabbt kunna kompetensväxla utifrån ett specifikt behov. Det är också allt fler kandidater som väljer att starta sin egen konsultverksamhet istället för att ha en traditionell anställning, en perfekt lösning vid ett tidsbestämt behov. Vi har expertis och erfarenhet inom Interim Management och tillfällig rekrytering av personal från ett flertal branscher. Med Interim search ser vi på addPeople till att möta behovet av en viss kompetens med erfarna konsulter, och ser till att företaget får tillgång till de bästa kandidaterna som ger den största affärsnyttan. Vi erbjuder en trygg, stabil och framgångsrik lösning för att säkerställa förutsättningar att göra goda resultat, utan att kompromissa på kultur eller att organisationen blir stillastående i väntan på att ny person är på plats.

Konsultlösning

För behov av tillfällig personal på medarbetarnivå inom tjänstesektorn har vi ett brett nätverk med nyutexaminerade och personer med några års arbetslivserfarenhet. Behöver man en snabb lösning vid sidan av rekrytering är detta ett perfekt alternativ.

Bli en del av vårt Interimsnätverk

Vill du bli en del av vårt interimsnätverk?
Välkommen att Christine Mannerstråle eller Anette Beckman.

addPeople
Klostergatan 33
553 32 Jönköping

Cancerfonden addPeople 2020

Häng med oss!

addPeople
Klostergatan 33
553 32 Jönköping